V roce 2010

udělil prezident Václav Klaus tyto vyznamenání

Sumář

Vyznamenání Počet
Řád Bílého lva 3
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 4
Medaile Za zásluhy 15
22

Podrobný přehled

vyznamenaný: vyznamenání: hlasování:
plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká Řád Bílého lva
plukovník Emil Boček Řád Bílého lva
plukovník Jan Plovajko Řád Bílého lva
Jan Janků Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Josef Vlček Řád Tomáše Garrigua Masaryka
JUDr. Jan Haluza Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Julie Hrušková Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Hana Maciuchová Medaile Za zásluhy
ing. Blanka Wichterlová, DrSc. Medaile Za zásluhy
ing. Jiří Michal Medaile Za zásluhy
Jaromír Jágr Medaile Za zásluhy
Karel Šiktanc Medaile Za zásluhy
páter František Fráňa Medaile Za zásluhy
PhDr. Eva Zaoralová Medaile Za zásluhy
plukovník ing. Roman Hlinovský Medaile Za zásluhy
prof. ing. Miroslav Kutílek DrSc. ( Medaile Za zásluhy
prof. Karel Raška, PhD. Medaile Za zásluhy
prof. Milan Knížák Medaile Za zásluhy
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. Medaile Za zásluhy
Prof. PhDr. František Daneš, DrSc. Medaile Za zásluhy
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. Medaile Za zásluhy
Vladimír Válek Medaile Za zásluhy