V roce 2008

udělil prezident Václav Klaus tyto vyznamenání

Sumář

Vyznamenání Počet
Řád Bílého lva 1
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 6
Medaile Za hrdinství 3
Medaile Za zásluhy 18
28

Podrobný přehled

vyznamenaný: vyznamenání: hlasování:
plukovník v. v. Jiří Zenáhlík Řád Bílého lva
František Wiendl Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Ing. Bohuslav Bubník Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Ing. Josef Lesák Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Jakub Blacký Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Jaroslav Grosman Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Mons. Jan Graubner Řád Tomáše Garrigua Masaryka
nadporučík Ing. Tomáš Krampla Medaile Za hrdinství
praporčík Petr Králík Medaile Za hrdinství
praporčík Zdeněk Lhota Medaile Za hrdinství
akademický malíř Jaroslav Šerých Medaile Za zásluhy
Antonín Panenka Medaile Za zásluhy
Doc. PhDr. Karel Kaplan, CSc. Medaile Za zásluhy
Gabriela Beňačková Medaile Za zásluhy
Ing. Jan Petrof Medaile Za zásluhy
Ing. Josef Podzimek Medaile Za zásluhy
Jindřiška Pavlicová Medaile Za zásluhy
Karel Adolf Branald Medaile Za zásluhy
Karel Havelka Medaile Za zásluhy
Marta Kottová Medaile Za zásluhy
Pavel Brázda Medaile Za zásluhy
Prof. Břetislav Pojar Medaile Za zásluhy
Prof. Ing. ak. arch. Alena Šrámková Medaile Za zásluhy
Prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. Medaile Za zásluhy
Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. Medaile Za zásluhy
Prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ Medaile Za zásluhy
Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. Medaile Za zásluhy
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Medaile Za zásluhy