V roce 2007

udělil prezident Václav Klaus tyto vyznamenání

Sumář

Vyznamenání Počet
Řád Bílého lva 2
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 3
Medaile Za hrdinství 2
Medaile Za zásluhy 17
24

Podrobný přehled

vyznamenaný: vyznamenání: hlasování:
plukovník v.v. Stanislav Hnělička Řád Bílého lva
štábní kapitán Rudolf Hrubec Řád Bílého lva
František Zahrádka Řád Tomáše Garrigua Masaryka
plukovník v.v. Jiří Formánek Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Vladimír Bystrov Řád Tomáše Garrigua Masaryka
nadpraporčík Mgr. Marek Král Medaile Za hrdinství
nadpraporčík Mgr. Marián Šovčík Medaile Za hrdinství
Anna Honová Medaile Za zásluhy
Doc. PaedDr. Pavel Kolář Medaile Za zásluhy
Ilja Hurník, DrSc. h.c. Medaile Za zásluhy
Jan Šrámek Medaile Za zásluhy
Jiří Horčička Medaile Za zásluhy
Jiří Kout Medaile Za zásluhy
Jiří Stivín Medaile Za zásluhy
JUDr. Milan Kantor Medaile Za zásluhy
MUDr. Tomáš Klíma Medaile Za zásluhy
P. Jan Zemánek, CSsR Medaile Za zásluhy
plukovník v.v. Ladislav Sitenský Medaile Za zásluhy
Prof. Ludvík Kundera Medaile Za zásluhy
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Medaile Za zásluhy
Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc. Medaile Za zásluhy
Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. Medaile Za zásluhy
Sestra Marie Goretti Boltnarová Medaile Za zásluhy
Václav Hudeček Medaile Za zásluhy