V roce 2006

udělil prezident Václav Klaus tyto vyznamenání

Sumář

Vyznamenání Počet
Řád Bílého lva 2
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 6
Medaile Za zásluhy 14
22

Podrobný přehled

vyznamenaný: vyznamenání: hlasování:
generálmajor Antonín Špaček Řád Bílého lva
plukovník Josef Bryks Řád Bílého lva
brigádní generál Miroslav Štandera Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Hilda Čiháková-Hojerová Řád Tomáše Garrigua Masaryka
kapitán Václav Kojzar Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Mons. Michael Josef Pojezdný Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Mons. ThDr. Karel Skalický Řád Tomáše Garrigua Masaryka
MUDr. Naděžda Kavalírová Řád Tomáše Garrigua Masaryka
akademický malíř Jiří Anderle Medaile Za zásluhy
akademický malíř Vladimír Suchánek Medaile Za zásluhy
Boris Rösner Medaile Za zásluhy
Doc. Mgr. Jindřich Štreit Medaile Za zásluhy
Ing. Vladimír Veselý, CSc. Medaile Za zásluhy
Iva Janžurová Medaile Za zásluhy
Jan Klusák Medaile Za zásluhy
Jiřina Jirásková Medaile Za zásluhy
Josef Masopust Medaile Za zásluhy
Kateřina Neumannová Medaile Za zásluhy
Milan Horvát Medaile Za zásluhy
Miroslav Ondříček Medaile Za zásluhy
Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. Medaile Za zásluhy
Zdeněk Miler Medaile Za zásluhy