V roce 2005

udělil prezident Václav Klaus tyto vyznamenání

Sumář

Vyznamenání Počet
Řád Bílého lva 2
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 3
Medaile Za hrdinství 1
Medaile Za zásluhy 17
23

Podrobný přehled

vyznamenaný: vyznamenání: hlasování:
generálmajor Josef Buršík Řád Bílého lva
generálmajor Rudolf Pernický Řád Bílého lva
brigádní generál MUDr. Josef Hercz Řád Tomáše Garrigua Masaryka
generálmajor Stanislav Hlučka Řád Tomáše Garrigua Masaryka
páter Martin František Vích Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Michal Velíšek Medaile Za hrdinství
Blažena a Lubomír Rosnerovi Medaile Za zásluhy
Franz Olbert Medaile Za zásluhy
Ing. Agr. Paul Millar, PhD. Medaile Za zásluhy
Ing. Miroslav Smotlacha Medaile Za zásluhy
Jaroslava Brychtová, akademická sochařka Medaile Za zásluhy
Jiří Šlitr Medaile Za zásluhy
Josef Somr Medaile Za zásluhy
PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc. Medaile Za zásluhy
Prof. MUDr. Mojmír Petráň Medaile Za zásluhy
Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc. Medaile Za zásluhy
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Medaile Za zásluhy
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Medaile Za zásluhy
Prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc. Medaile Za zásluhy
Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Dr.h.c. Medaile Za zásluhy
Stanislav Kolíbal Medaile Za zásluhy
Vladimír Jiránek Medaile Za zásluhy
Zdeněk Sternberg Medaile Za zásluhy