V roce 2004

udělil prezident Václav Klaus tyto vyznamenání

Sumář

Vyznamenání Počet
Řád Bílého lva 2
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 4
Medaile Za zásluhy 15
21

Podrobný přehled

vyznamenaný: vyznamenání: hlasování:
generálmajor Rudolf Severin Krzák Řád Bílého lva
generálporučík Ing. František Fajtl Řád Bílého lva
generálporučík Ing. Tomáš Sedláček Řád Tomáše Garrigua Masaryka
páter Josef Zlámal, O. Melit. Prior Řád Tomáše Garrigua Masaryka
plukovník Arnošt Kubík Řád Tomáše Garrigua Masaryka
plukovník Otakar Vinklář Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Alena Steindlerová - Vrzáňová Medaile Za zásluhy
docent Mgr. Josef Henke Medaile Za zásluhy
Ing. Josef Kocourek Medaile Za zásluhy
Jana Brejchová Medaile Za zásluhy
Josef Jíra Medaile Za zásluhy
major Roman Šebrle Medaile Za zásluhy
prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. Medaile Za zásluhy
prof. Karel Kachyňa Medaile Za zásluhy
prof. MUDr. Radana Königová, CSc. Medaile Za zásluhy
prof. Otakar Vávra Medaile Za zásluhy
prof. PhDr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc. Medaile Za zásluhy
prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc. Medaile Za zásluhy
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. Medaile Za zásluhy
Václav Boštík Medaile Za zásluhy
Zdeněk Mácal Medaile Za zásluhy