V roce 2003

udělil prezident Václav Klaus tyto vyznamenání

Sumář

Vyznamenání Počet
Řád Bílého lva 1
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 5
Medaile Za hrdinství 2
Medaile Za zásluhy 12
20

Podrobný přehled

vyznamenaný: vyznamenání: hlasování:
genmjr. Alois Šiška Řád Bílého lva
JUDr. Antonín Sum, CSc. Řád Tomáše Garrigua Masaryka
JUDr. Lubomír Voleník Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Luisa Abrahamsová Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Monsignore ThDr. Jaroslav Škarvada Řád Tomáše Garrigua Masaryka
PhDr. Emil Ludvík Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Jaroslav Novák Medaile Za hrdinství
podpraporčík Roman Macharáček Medaile Za hrdinství
Adolf Born Medaile Za zásluhy
Dana Zátopková Medaile Za zásluhy
Jiří Kodet Medaile Za zásluhy
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller Medaile Za zásluhy
Prof. Josef Liesler Medaile Za zásluhy
Prof. JUDr. František Vencovský Medaile Za zásluhy
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Medaile Za zásluhy
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber Medaile Za zásluhy
Prof. Václav Snítil Medaile Za zásluhy
Prof. Zuzana Kalabisová-Růžičková Medaile Za zásluhy
RNDr. Ivan Šetlík, CSc. Medaile Za zásluhy
Vlasta Hammerová, rozená Průchová Medaile Za zásluhy